TECHNIKA PRE PROFESIONÁLOV

MPO - modulárny organizačný vozík

Nároky na vozíky v jednotlivých oddeleniach v oblasti zdravotníctva sú rozmanité. Aby mohol byť optimálne vybavený pre každé použitie, možno modulárne organizačné vozíky Zarges presne prispôsobiť individuálnym potrebám a požiadavkám. Modulárny systém naviac umožňuje početné varianty, ktoré svojou funkčnosťou a vyhotovením spĺňajú všetky špecifické potreby a požiadavky. Vďaka ich neobmedzenej mobilite sú modulárne vozíky MPO vždy a flexibilne k dispozícii – či už ako vozíky na lieky, skladovacie vozíky, alebo ako prenosné prístrojové pracovisko.