Prechod Z600, stacionárny, sklon 45°

Stacionárna plošina na premostenie nad prekážkami

 • Bočnice z vysokopevných hliníkových profilov so skrutkovými kanálikmi pre flexibilnú montáž
 • Sklon schodov: 45° pre pohodlný výstup
 • Dĺžka plošiny 600 mm, dlhšie plošiny za príplatok
 • Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm
 • Povrch schodov sériovo z ryhovaného hliníkového plechu. Za príplatok možnosť oceľového roštu – prosím uviesť v objednávke
 • Sériovo s konzolami na pripevnenie k podlahe
 • Celková povolená zaťažiteľnosť 300 kg, maximálna zaťažiteľnosť schodu 150 kg
 • Zábradlie:
  Sériovo s jednostranným výstupovým a plošinovým zábradlím
  Druhé výstupové a plošinové zábradlie za príplatok
  Zábradlia sú odnímateľné jednotlivo a bez náradia
 • Zodpovedá EN ISO 14122
Obj. č. 40355933 40355943 40355953 40355934 40355944 40355954 40355935 40355945 40355955 40355936 40355946 40355956 40355937 40355947 40355957 40355938 40355948 40355958 40355939 40355949 40355959 40355940 40355950 40355960
Svetlá výška (mm) 740 740 740 950 950 950 1170 1170 1170 1380 1380 1380 1600 1600 1600 1810 1810 1810 2030 2030 2030 2240 2240 2240
Šírka schodov (mm) 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000
Rozostup (mm) 1985 1985 1985 2405 2405 2405 2845 2845 2845 3265 3265 3265 3705 3705 3705 4125 4125 4125 4565 4565 4565 4985 4985 4985
Počet schodov 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11
Cena bez DPH (€) 918,00 966,00 1,014,00 1,161,00 1,220,00 1,281,00 1,284,00 1,355,00 1,427,00 1,415,00 1,496,00 1,576,00 1,504,00 1,595,00 1,689,00 1,591,00 1,695,00 1,797,00 1,778,00 1,891,00 2,008,00 1,905,00 2,031,00 2,159,00
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt