Prechod Z600, stacionárny, sklon 60°

Stacionárna plošina na premostenie nad prekážkami

 • Bočnice z vysokopevných hliníkových profilov so skrutkovými kanálikmi pre flexibilnú montáž
 • Sklon schodov: 60° pri obmedzených priestorových podmienkach
 • Dĺžka plošiny 600 mm, dlhšie plošiny za príplatok
 • Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm
 • Povrch schodov sériovo z ryhovaného hliníkového plechu. Za príplatok možnosť oceľového roštu – prosím uviesť v objednávke
 • Sériovo s konzolami na pripevnenie k podlahe
 • Celková povolená zaťažiteľnosť 300 kg, maximálna zaťažiteľnosť schodu 150 kg
 • Zábradlie:
  Sériovo s jednostranným výstupovým a plošinovým zábradlím
  Druhé výstupové a plošinové zábradlie za príplatok
  Zábradlia sú odnímateľné jednotlivo a bez náradia
 • Zodpovedá EN ISO 14122
Obj. č. 40355903 40355913 40355923 40355904 40355914 40355924 40355905 40355915 40355925 40355906 40355916 40355926 40355907 40355917 40355927 40355908 40355918 40355928 40355909 40355919 40355929 40355910 40355920 40355930
Svetlá výška (mm) 880 880 880 1130 1130 1130 1380 1380 1380 1380 1630 1630 1880 1880 1880 2130 2130 2130 2380 2380 2380 2630 2630 2630
Šírka schodov (mm) 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000 600 800 1000
Rozostup (mm) 1562 1562 1562 1851 1851 1851 2140 2140 2140 2428 2428 2428 2717 2717 2717 3006 3006 3006 3294 3294 3294 3583 3583 3583
Počet schodov 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11
Cena bez DPH (€) 916,00 956,00 995,00 1,139,00 1,187,00 1,237,00 1,254,00 1,310,00 1,367,00 1,371,00 1,436,00 1,501,00 1,449,00 1,523,00 1,595,00 1,526,00 1,607,00 1,688,00 1,601,00 1,691,00 1,781,00 1,818,00 1,918,00 2,016,00
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt
Objednať
Dopyt