TECHNIKA PRE PROFESIONÁLOV

Údržbárske plošiny a lávky

Stacionárne alebo pojazdné údržbárske plošiny a lávky pre optimálnu a bezpečnú prácu pri strojoch a zariadeniach presne podľa Vašich požiadaviek. Individuálne možnosti prispôsobenia:

  • Voliteľne so schodmi, rebríkom alebo výstupovým rebríkom.
  • Konštrukcia bez vzpier – voľný priestor pod plošinou.
  • Pri použití vzpier je možná väčšia dĺžka aj výška plošiny.
  • Povrch schodov a plošiny sériovo z ryhovaného al. plechu (R10). Voliteľne tiež možnosť voľby oceľového roštu (R12) alebo dierovaného plechu (R13).
  • Stacionárne alebo s podvozkom pre mobilné použitie.
  • Rozsiahle príslušenstvo